Hangi Kan Grupları Evlenemez? Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Hangi Kan Grupları Evlenemez? Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Kan grupları A,B ve 0 olarak kategorize edilmektedir. Rh faktörü de eklendiğinde insanların kan grubu ortaya çıkmaktadır. Kan uyuşmazlığı ise Rh faktöründen kaynaklanmaktadır. Anne ile bebeğin farklı Rh’lara sahip olması kan uyuşmazlığı olarak adlandırılmaktadır. Evlilikte kan uyuşmazlığı her ne kadar ihmal edilse de bebek ve annenin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Gebelik sırasında annenin kırmızı kan hücreleri plasenta yoluyla bebeğe aktarılabilir. Rh- olan bir annenin bebeği de Rh- olursa bebekte anemi rahatsızlığı ya da farklı kan hastalıkları oluşabilmektedir. Bu yüzden evlilikte kan uyumu önemlidir. Peki evlilikte kan uyuşmazlığı nasıl olur birlikte bakalım.

Evlilikte kan uyumu tablosu ise şu şekildedir:

  • Kadın Rh+ ve erkek Rh- ise kan uyuşmazlığı yoktur.
  • Kadın Rh- ve erkek Rh- ise kan uyuşmazlığı yoktur.
  • Kadın Rh+ ve erkek Rh+ ise kan uyuşmazlığı yoktur. Ancak;
  • Kadın Rh- ve erkek Rh+ ise kan uyuşmazlığı vardır.

 

Kan Uyuşmazlığı Evliliğe Engel Mi?

Kan uyuşmazlığı evliliğe engel mi ya da kan uyuşmazlığı olan çiftler evlenebilir mi diye soranlar için bu soruyu cevaplandıralım. Evlilik işlemleri sırasında çiftlerden istenen sağlık raporları burada önemli rol oynamaktadır. Sağlık raporu kadın ya da erkekte Hepatit B, Hepatit C ya da Frengi gibi rahatsızlıklar olup olmadığını ölçerken Rh faktörünü de değerlendirir. Rh- olan bir kadın ile Rh+ olan bir erkeğin evlenmesinde sakınca yoktur ancak çiftler bu konuda bilgilendirilir. Gebelik sırasında ise hem anne hem de bebeğin sağlığı için gerekli takip yapılır ve müdahale gereken durumlarda tıbbi yardım sağlanır. Evlilikte kan gurubunun aynı olması da sorun teşkil etmemektedir. Yalnızca Rh faktörü burada belirleyici olmaktadır.
kan uyuşmazlığı

Kan Uyuşmazlığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Kanda bulunan Rh faktörü bazı antijenlere sahiptir. C, D, E ve c, d, e olarak bulunan antijenlerin en yaygını D antijenidir. Kanında D antijeni bulunanlar Rh+, bulunmayanlar ise Rh-‘dir. Annenin kanı Rh- ve babanın kanı Rh+ ise bebeğin Rh- olması ve gebelikte sorun yaşanmaması beklenir ancak bebek de Rh+ olursa kan uyuşmazlığı ortaya çıkar. Böyle bir durumda annenin kanı antijen üreterek bebeğin sarılık ya da anemi geçirmesine sebep olabilir. İlk bebeğin doğumu sırasında böyle bir uyuşmazlık yaşanmasa bile diğer sırasında da bu sorunla karşılaşabilir. Çiftlerin evlenirken kan uyuşmazlığı konusunda dikkatli davranması önemlidir.doğumlarda risk faktörü artmaktadır. Gebelik sırasında bebeğin ve annenin sağlık durumu yakından takip edilmelidir. Genetik yatkınlık durumunda da bazı sorunlar yaşanmaktadır. Kan uyuşmazlığı olan biri gebelik

Kan Uyuşmazlığı Teşhisi ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Evlilikte kan uyuşmazlığı testi yaptırmanın öneminden bahsetmiştik. Gebelik sırasında yapılan kan uyuşmazlığı testleri de oldukça zararsızdır. Bebeğin ya da annenin sağlığını tehdit etmez, aksine uyuşmazlık durumunda önlem alınması açısından önemlidir. Gebeliğin özellikle 5. ve 7. ayına dikkat edilmesi gerekir. Kan uyuşmazlığı durumunda bu iki ay kritiktir. Gebeliğin 7. ayında ya da doğumdan hemen sonra bebeğe uygulanan anti Rh immunoglobulin ile bebeğin zarar görmesi engellenebilmektedir.

Kan Uyuşmazlığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kan uyuşmazlığı durumunda ilk gebelikte ve doğumda herhangi bir sorun yaşanmasa bile ikinci ve diğer gebeliklerde sorun yaşama ihtimali yüksektir. Bebeğin kanının anneye geçmesi sırasında annenin kanı bebeğin kırmızı kan hücrelerine saldırıyor. Sarılık ve anemi gibi olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimali de artıyor.

Bebekte görülen sarılık rahatsızlığı emzirme ile geçebilmektedir. Doğumdan hemen sonra düzenli olarak emzirilen bebeklerde sarılık rahatsızlığı ortadan kalkmaktadır ancak emzirme yeterli gelmezse doktor müdahalesi gerekebilir.

Kan uyuşmazlığı sonucu bebeklerde görülen anemi ise sarılığa göre daha zorlayıcı olabilmektedir. Hafif anemilerde tedaviye ihtiyaç duyulmazken orta şiddetli anemilerde bebeğe demir takviyesi yapılmaktadır. Oldukça şiddetli geen anemilerde ise kan transfüzyonu tedavisi uygulanır. Bu tedavi ile bebeğin kanı ya da plazması bağışçı kanı ya da plazmasıyla doktor kontrolü altında değiştirilir.

Kan Uyuşmazlığı Zararları Nelerdir?

Evlilikte kan uyuşmazlığı nedir sorusunu cevaplandırdık ancak tekrarda fayda var. Rh- bir kadının Rh+ bir erkekle evlenmesi ve gebe kalması durumunda anne ve bebekte kan uyuşmazlığı ortaya çıkabilir. Kan uyuşmazlığı durumunda erken doğum ya da gebelikte görülen kanama ve karın travması yaşayabilirsiniz.

Kan uyuşmazlığı yaşanan gebeliklerde ektopik gebelik ya da düşük riski de görülebilmektedir. Annein gebelik sırasında Rh+ ile herhangi bir şekilde karşılaşması durumunda ise anneye Rh antikoru verilir. Böylece gebelikte yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilir.